ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΕ ΜΠΑΡΟΚ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Χώρος Τέχνης 14η Μέρα
Χώρος Τέχνης 14η Μέρα

Johann Kaspar Kerll (Adorf, 1627 – Munich 1693)
Passacaglia in d (Known also as “Passacaglia Variata”)
• François Couperin (1668-1733)
Passacaille in B Minor Huitième Ordre Second livre de pièces de clavecin, 1717
• Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
Cento Partite sopra Passacagli First Publication. 1637 in Toccate e partite d’intavolatura, Libro 1 (No.29)
• Jean-Henry D’Anglebert (1629-1691)
Passacaille d’Armide de J.B. Lully suites. Clavecin. Sol mineur. No 2 (1689)

Τσέμπαλο Γιούλη Βεντούρα
ιστορικός χορός Μαρία Γρούμπα
————————–————————–————————–————————–————————–——-

• Antonio Vivaldi.(1678-1741) Vieni o mio diletto.
• Henry Purcell (1659-1695) Dido’s lament from the opera Dido and Aeneas
• Barbara Strozzi. (1619-1677)
Che si può fare Arie a voce sola, op. 8(1664)
• Claudio Monteverdi(1567-1743)
Αmor από το Lamento della Ninfa madrigal Eight Book of Madrigals
• Giovanni Felice Sances (1600-1679)
Usurpator Tiranno Cantade, Book 2 ( 1633)
EN EL FR